Engie aanbiedingen en cashbacks

Categorieën
  • Alle
  • Aanbiedingen
  • Kortingscodes
  • Aanbiedingen

In Nederland wordt er steeds meer gebruik gemaakt van groene energie, oftewel duurzame energie. Dit is energie die wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen die onuitputtelijk zijn en weinig tot geen CO2-uitstoot veroorzaken. Groene energie is nodig om de klimaatdoelen te halen en de energietransitie te realiseren.

In Nederland wordt er op dit moment vooral gebruik gemaakt van wind- en zonne-energie. Windenergie is al jaren een belangrijke bron van groene energie in Nederland. Er staan op dit moment veel windmolens op land en op zee. Op land worden nieuwe windmolenparken ontwikkeld, maar dit gaat vaak gepaard met weerstand vanuit de bevolking. Op zee wordt ook veel geïnvesteerd in nieuwe windmolenparken. Het doel is om in 2030 minimaal 11,5 gigawatt aan windenergie op zee te hebben.

Daarnaast wordt er ook steeds meer zonne-energie opgewekt. Dit gebeurt vooral door middel van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijfspanden. Nederland heeft veel potentie voor zonne-energie, omdat we veel zonuren hebben. Het doel is om in 2030 100 TWh aan zonne-energie op te wekken. Er zijn echter nog wel knelpunten, zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet en de financiering van grootschalige zonneparken.

Naast wind- en zonne-energie wordt er ook gebruik gemaakt van andere vormen van groene energie, zoals waterkracht, biomassa en geothermie. Waterkracht wordt nog weinig gebruikt in Nederland, omdat weinig rivieren geschikt zijn voor waterkrachtcentrales. Biomassa is omstreden, omdat er discussie is over de duurzaamheid en de CO2-uitstoot van biomassa. Geothermie is een relatief nieuwe vorm van groene energie waarbij warmte uit de aarde wordt gebruikt om huizen en gebouwen te verwarmen. Er zijn op dit moment enkele geothermische projecten in Nederland, maar dit is nog een relatief kleine bron van groene energie.

Om de energietransitie te realiseren, is het belangrijk dat er meer groene energie wordt opgewekt en dat we minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dit is een grote uitdaging, omdat de energievraag in Nederland hoog is en de overgang naar groene energie veel investeringen en aanpassingen vergt. Er is dan ook veel aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en voor de financiering van groene energieprojecten.

Tot slot zijn er ook veel initiatieven vanuit de samenleving om meer groene energie op te wekken, zoals lokale energiecoöperaties en burgerinitiatieven. Ook de overheid stimuleert dit met subsidies en regelingen. Het is belangrijk dat we samenwerken om de energietransitie te realiseren en om Nederland duurzamer te maken.

Zoek je korting
Korting.nl
Logo